Totaal-Levensduur-Kosten

Om te achterhalen welke kosten daadwerkelijk verbonden zijn aan uw project is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de investeringskosten. Juist de kosten die tijdens de levensduur van het gebouw worden gemaakt zijn belangrijk. Het gaat hierbij dus niet alleen om de investeringskosten, maar ook om de kosten die volgen nadat een gebouw is gebouwd, zoals; de beheer- en onderhoudskosten, energiekosten, de uitgaven voor de sloop aan het einde van de levensduur, schoonmaak en onderhoud.

 

Brengt u het totale kostenplaatje van een project tijdig in kaart, dan komt u niet voor verrassingen te staan, hoeft u minder bij te sturen en kent u daardoor weinig tot geen financiële tegenvallers. Dankzij de Levensduurkosten-analyse kunnen vooraf risico’s t.a.v. financiën worden voorkomen en wordt geanalyseerd welke keuzes voor de totale levensduur het beste resultaat geven.

Voor bestaande gebouwen kunnen we een conditiemeting doen waarbij we de huidige technische staat in kaart brengen. Ook de verbouwmogelijkheden worden inzichtelijk. Dit is een belangrijk instrument bij de aankoop van een gebouw.

Toekomstig beheer leggen we vast in een MJOP (Meer-Jaren-Onderhouds-Planning). Dit is een belangrijk instrument voor de bepaling van de jaarlijkse exploitatiekosten gerelateerd aan de investering bij nieuwbouw, verbouw, renovatie of andere ingrepen.