Home

TBB de Zwaan is opgericht door dhr. J. de Zwaan in 1984 In eerste instantie als calculatie- en tekenbureau. Inmiddels beschikken we over veel kennis en vaardigheden bij:

Technisch beheer bij aankoopkeuringen, conditiemetingen en planmatig onderhoud
Bouwkostenbeheersing tijdens de voorbereiding, bouwteam, aanbesteding en uitvoering.
Bouwmanagement in de voorbereidings- en uitvoeringsfase; 

Ons motto is: Kwaliteit leveren voor een reële prijs.
We hebben een eenvoudige huisvesting en geen “van 9.00 tot 17.00 uur” mentaliteit.Daardoor zijn we flexibel en kunnen we de kosten in de hand houden. Wij gebruiken voornamelijk door ons zelf ontwikkelde software op basis van de gangbare systemen zoals Exel e.d. Hierdoor kunnen onze berekeningen e.d. eenvoudig in de systemen van onze klanten worden geïmporteerd.