Home

TBB de Zwaan is opgericht door dhr. J. de Zwaan in 1984 In eerste instantie als calculatie- en tekenbureau. Inmiddels omvatten de calculatiewerkzaamheden en bouwkostenadvies het volledige bouwproces van initiatieffase tot en met de uitvoering en het technisch beheer van gebouwen.

We denken verder dan de oplevering. De beheerskosten na de oplevering zijn namelijk ook zeer belangrijk. Conditiemeting en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) zijn hierbij belangrijke instrumenten.