Toelichtingen

Onder dit hoofdstuk zullen we met video’s meer uitleg geven over de door ons gehanteerde werkwijzen en automatisering. Dit hoofdstuk is nog in ontwikkeling en zal dus regelmatig aangevuld en aangepast worden.

 

Bepalen van bouw- en investeringskosten in een vroeg stadium van het ontwerp.

Toetsing van een ontwerp aan het beschikbare budget kan het beste in een zo vroeg mogelijk stadium gebeuren. Dan zijn de ontwikkelkosten nog niet zo hoog en aanpassingen kunnen relatief eenvoudig gedaan worden met veel effect. Nadeel van een raming in een vroeg stadium is dat de nauwkeurigheid minder is. Er ontbreken nog veel gegevens.

Een raming kan van heel grof (prijs per m2 BVO) tot heel gedetailleerd. Een schatting gerelateerd aan het BVO geeft over het algemeen te weinig zekerheid. De richtgetallen liggen per project enorm uit elkaar. Een gedetailleerde raming geeft in deze fase wel een bouwsom maar het is vaak een schijnzekerheid. Er moeten te veel aannames gedaan worden.

Wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee we op relatief eenvoudige en snelle wijze een raming kunnen maken. Deze raming geeft een realistische nauwkeurigheid en onderbouwing. De mate van onnauwkeurigheid wordt uitgedrukt in een bandbreedte. Bent u geïnteresseerd? Zie de video en / of neem contact met ons op.

Budget bepalen in de ontwerpfase