Over ons

TBB de zwaan is opgericht door dhr. J. de Zwaan in 1984 In eerste instantie als calculatie- en tekenbureau. Inmiddels omvatten de calculatiewerkzaamheden en
bouwkostenadvies het volledige bouwproces van initiatieffase tot en met de uitvoering en het technisch beheer van gebouwen.

We denken verder dan de oplevering. De beheerskosten na de oplevering zijn namelijk ook zeer belangrijk. Conditiemeting en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) zijn hierbij belangrijke instrumenten. Door de jarenlange ervaring in de verschillende disciplines in het bouwproces kunnen we ook het gehele bouwmanagement verzorgen of u daarbij ondersteunen.

Ons team bestaat op dit moment uit 3 personen.

Onze opdrachtgevers zijn o.a.: Eigenaren en beheerders van gebouwen, projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven en particulieren.

Door de jarenlange ervaring zijn wij in staat om op in iedere bouwfase praktische oplossingen aan te dragen om de bouwkosten en beheerskosten in de hand te houden.

Daarnaast blijven ondersteunende werkzaamheden zoals het maken van ramingen, begrotingen, calculaties, meerjarenplanningen en tekenwerk een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.