Over ons

TBB de Zwaan vof is een familie- vennootschap van met drie deskundigen op het gebied van bouwkosten en projectorganisatie. Wij kunnen terugvallen op een jarenlange ervaring en veel uitwisseling van kennis met andere partijen in de bouw.

Ons motto is eenvoud en overzicht.

Dat wil zeggen: Beantwoorden aan de vraag die onze opdrachtgever stelt zonder te verzanden in dikke rapporten en protocollen. Systemen en automatisering zijn een hulpmiddel en geen doel. Door de kleinschalige opzet van ons bureau en deze werkwijze zijn we in staat om goede adviezen, berekeningen en management te bieden tegen relatief lage kosten.

Terugkijkend op ons verleden kunnen we stellen dat onze advieskosten altijd worden terugverdiend door neutrale berekeningen, adviezen, kosten – baten analyses en het voorkomen van faalkosten.

De mensen die voor u klaar staan zijn:

Joop de Zwaan
Gerard de Zwaan
André de Zwaan