Techniek

Onder “techniek” verstaan wij de technische en organisatorische invulling vanbegrotingsfase naar uitvoeringsfase en tijdens de uitvoeringsfase en daarna.

Enkele voorbeelden:

Het maken van planningen.
Maken, controleren en afstemmen van werktekeningen.
Inkoopvergelijkingen van uitgebrachte offertes.
Voorstellen doen voor alternatieve materialen en uitvoeringswijzen en de kosten –batenanalyse.
Kostenbewaking en nacalculatie.
Meer- minderwerken.
Kopers begeleiding.
Uitvoering en / of coördinatie.
Directievoering.
Oplevering.
MeerJarenOnderhoudsPlanning.
Enz.