Bouw- verbouwingen

Tijdens de bouw controleren en coördineren wij de werkzaamheden , en zorgen dat de klant krijgt wat hij wil.
Het gehele ontwerp- en bouwproces kunnen wij managen.
Hierbij verliezen wij uw wensen en budget geen moment uit het oog.

Hoe we dat doen hebben we omschreven in een uitgebreide documentatie.
Deze doen we u graag toekomen of neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Aankoopkeuring

De waarde van uw woning en installaties wordt niet alleen bepaald door de esthetische uitstraling en
de functionaliteit maar ook door de technische staat waarin het zich bevind.
Hoewel het gebouw er goed uitziet kunnen er toch veel gebreken aanwezig zijn.
Deze gebreken kunnen op korte termijn voor hoge onvoorziene kosten zorgen.
Een goede conditiemeting brengt deze gebreken in kaart zodat u tijdig maatregelen kunt treffen.
Om te voorkomen dat de conclusies en rapportage verschillend worden geïnterpreteerd hanteren wij
een gestandaardiseerde methode zoals vastgelegd in de NEN 2767.

Bij een aankoopkeuring krijgt u ook adviezen over mogelijke oplossingen en de bijbehorende kosten.

Dit is belangrijke informatie voor het bepalen van de koopsom.