Terug naar Projecten

Bouwkosten vrijstaande woning

De nauwkeurigheid van de berekende bouwkosten hang van veel factoren af.

Vaak zijn nog niet alle benodigde gegevens aanwezig zoals bijvoorbeeld de draagkracht van de grond, constructieve en bouwfysische berekeningen, enz.

Ook zaken als de te verwachten weersomstandigheden, levertijden, inflatie, enz. spelen een rol.

Het noemen van een ramingsbedrag als een hard gegeven is dus en schijnzekerheid.

We hebben een methode ontwikkeld om de onzekerheden in kaart te brengen. Er ontstaat zo een reƫel en eerlijk advies.