Nieuwe Website in ontwikkeling…..

Binnenkort verschijnt hier de nieuwe website van TBB De Zwaan.

Al vele jaren verrichten wij calculatiewerkzaamheden en bouwkostenadvies
voor het volledige bouwproces van initiatieffase tot en met de uitvoering
en het technisch beheer van gebouwen.

We denken verder dan de oplevering. De beheerskosten na de oplevering zijn
namelijk ook zeer belangrijk.
Conditiemeting en meerjarenonderhoudsbegroting (MOB) zijn hierbij
belangrijke instrumenten.

Technische keuringen bij aankoop van woningen en bedrijfspanden is bij ons
ook in goede handen

Hierbij maakt het niet uit of een project klein of groot en complex is.

TBB De Zwaan
Groentjesweg 8
3841 KH Harderwijk
0341 424 012
info@tbbdezwaan.nl